W sobotę do Biblioteki? Zapraszamy!

W związku z wymogami regulaminu Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w roku 2023

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu z siedzibą

w Grojcu,  1/2 sobót pozostaje otwarta dla Czytelników.

Godziny otwarcia w sobotę: 8.00 - 12.00.

 

Daty sobót w pierwszym kwartale 2023 roku:

 

Styczeń           14.01.; 28.01.

Luty                 11.02.; 25.02.

Marzec           11.03.; 25.03.

Kwiecień        15.04.; 29.04.

Tagi

GALERIA