Sieć na kulturę -przyłącz się!

 Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu przystąpiła do projektu '"Sieć na Kulturę", ogłoszonego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,  którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników Bibliotek oraz grupy dzieci, która zgłosi się do projektu.

  Biblioteka jest już po cyklu szkoleń. Teraz kolej na Was, dzieci!

Tematem szkoleń jest "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych". Zajęcia będą odbywać się na platformie TEAMS od 24 do 31.08 2021r, w godzinach od 9 do 12.45. Zachęcamy wszystkie dzieci z Gminy Oświęcim do zgłaszania się pod numerem telefonu: 33 8428-132.

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

 

 Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

 

Tagi

GALERIA