Biblioteki otwarte od 13 maja! Zapraszamy!

Informacja dla użytkowników/czytelników

Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s. w Grojcu

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19                                        

 

 1. Użytkownicy winni zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Bibliotece okresie pandemii. Informacja jest dostępna na bibliotecznej stronie internetowej www.gbp.gminaoswiecim.pl oraz we wszystkich lokalach bibliotecznych w gminie.
 2. Przybywający do biblioteki użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia ust i nosa własnymi przesłonami ochronnymi, oraz do zdezynfekowania dłoni i założenia rękawiczek ochronnych. Środki te są udostępniane przez Bibliotekę.
 3. Obowiązku zasłaniania ust nie mają: dzieci do 4 lat, osoby, które mają problemy
  z oddychaniem, osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy
  z powodu stanu zdrowia.
 4. Ogranicza się dla użytkowników Biblioteki:
 1. wolny dostęp do zbiorów,
 2. korzystanie ze stanowiska internetowego,
 3. korzystanie z usług wykonywania kserokopii.
 1. Ogranicza się przebywanie większej ilości użytkowników w wypożyczalni. Jednorazowo może w bibliotece przebywać tylko jeden czytelnik. Informacja o takiej formie obsługi znajduje się w widocznym miejscu przy wejściu do biblioteki.
 2. Użytkownik może poruszać się w wypożyczalni wyłącznie po wytyczonej strefie, oznaczonej w widoczny sposób.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w trybie wypożyczeń na zewnątrz.
 4. Książki podlegające wypożyczeniu przez czytelnika podaje wyłącznie dyżurujący bibliotekarz.
 5. Kontakt bibliotekarza z użytkownikiem możliwy jest tylko przy ladzie bibliotecznej,
  z zachowaniem wyznaczonego dystansu.
 6. Zwrócone przez użytkownika biblioteki książki pozostają przechodzą kwarantannę wynoszącą minimum 3 dni. Po tym okresie zostają ponownie włączone do użytkowania.
 7. W przypadku zauważenia przez pracownika biblioteki wyraźnych, charakterystycznych dla COVID – 19 oznak, występujących u użytkownika biblioteki, bibliotekarz  natychmiast zaprzestaje jego obsługi oraz instruuje czytelnika o obowiązku dostosowania się do ogólnie obowiązujących w kraju zasad, opracowanych na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
 8. W przypadku wystąpienia wyżej opisanego incydentu bibliotekarz zobowiązany jest powiadomić pracodawcę, który wszczyna procedurę zawartą w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszącą się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. Użytkownikom Biblioteki udostępnione zostały instrukcje postępowania ze środkami ochronnymi tj.: rękawiczkami, maseczkami jednorazowymi, a także ulotki i numery telefonu ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi oraz medycznymi.

 

                                                                                                  Dyrektor GBP w Grojcu

                                                                                                            Barbara Gasidło

 

Tagi